Privatumo politika Kineticsbeauty.lt

Mes (UAB „Krinona“) gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų kategorijos, tikslai ir teisinis tvarkymo pagrindas yra šie:

1.1. Stebėjimas vaizdo kameromis

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Vaizdas ir kiti į kameras patenkantys asmens duomenys Savo teisėtais interesais siekiame užtikrinti savo turto, informacijos, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti bei atskleisti neteisėtas veikas ir užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome, siekdami užtikrinti savo turto, informacijos, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti ir atskleisti neteisėtas veikas ir užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą.

Jūs nesate įpareigoti pateikti asmens duomenis ir mes nesiekiame nustatyti jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, mes negalime garantuoti, kad galėsite atlikti savo užduotis ar gauti mūsų paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.

Vaizdo kamerų įrašai bus saugomi ne ilgiau kaip 25 dienas, nebent įrašą sudarys informacija, kuri bus reikalinga kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba reikalinga tyrimui, tokiu atveju, vaizdo įrašai gali būti saugomi tokį laikotarpį, kokio reikia šiems tikslams, ir nedelsiant sunaikinti, vos tik jų nebereikės.

Jūsų asmens duomenis perduodame savo duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia sistemos priežiūros paslaugas ir kt.

1.2. Įdarbinimas

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Kontaktinė informacija
 • Adresas
 • Darbo istorija
 • Išsilavinimo istorija (įskaitant mokomuosius kursus ir sertifikatus)
 • Kalba
 • Atlyginimo lūkesčiai
 • Kontaktinė informacija rekomendacijoms gauti
 • Kiti įgūdžiai, atsižvelgiant į jūsų pareigas, į kurias pretenduojate
 • Darbo pokalbio proceso metu pasižymėtos pastabos (be kita ko, tokioms pastaboms gali būti priskiriamas mūsų įvertinimas jums kaip kandidatui)

Jūsų sutikimas – atsiliepdami į mūsų darbo pasiūlymų skelbimus, jūs sutinkate, jog bus tvarkomi jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte savo gyvenimo aprašyme (CV) ir motyvaciniame laiške.

Tačiau jeigu mes išsaugome jūsų asmens duomenis tuo tikslu, kad būtų apsaugotos mūsų juridinės teisės, pvz., jeigu jūs inicijuojate procesą dėl diskriminacijos jus įdarbinant į konkrečias pareigas, toks asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti savo teises.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti įdarbinimo procesą, kurį, be kita ko, apima jūsų paraiškos nagrinėjimas ir susisiekimas su jumis atitinkamu būdu (pvz., siekiant pakviesti jus į darbo pokalbį). Mes taip pat tvarkysime jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti jūsų paraišką, o į tai įeina sprendimas, ar jūs esate tinkamas eiti konkrečias pareigas, ar išsilavinimas, patirtis ir kalbų įgūdžiai atitinka pareigoms keliamus reikalavimus, ar atlyginimo lygis atitinka jūsų lūkesčius. Įdarbinimo metu mes pasižymėsime pastabas, kurias turėsime darbo pokalbių metu, ir jas gali sudaryti asmens duomenys. Tokie duomenys yra tvarkomi, siekiant įvertinti jūsų tinkamumą pareigoms.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes naudosime jūsų paraiškos duomenis tik įdarbinimo į laisvą darbo vietą, dėl kurios kreipėtės, tikslais. Jei ketintume tvarkyti jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei dėl kurių duomenys iš pradžių buvo surinkti, mes jus apie tokį tvarkymą informuosime prieš tai pradėdami, o prireikus paprašysime jūsų sutikimo. Pavyzdžiui, jei jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi įdarbinimo į konkrečias pareigas tikslais, mes galime paprašyti jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis ateityje, kai tai bus susiję su kitomis pareigomis, kurioms jūs, mūsų manymu, būtumėte tinkamas kandidatas. Jei su tuo sutiksite, mes jūsų duomenis tvarkysime būsimų įdarbinimų tikslu ir jūs būsite mūsų „talentų banko“ dalimi.

Mes taip pat tvarkome asmens, kuris teikia rekomendaciją kontaktinius duomenis, siekdami atrankos metu įvertinti kandidato rekomendacijas, jei jis nurodė asmenį, kuris teiks rekomendaciją.

Informaciją apie jus gauname, kai mums pateikiate savo paraišką (savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką). Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis iš įdarbinimo įmonės, karjeros portalų ar duomenų bazių (pvz., „CV Online“), įdarbinimo agentūros arba švietimo įstaigos ar švietimą skatinančios organizacijos.

Paraiškos teikimas yra savanoriškas, todėl galite pasirinkti, kokius asmens duomenis pageidaujate pateikti ir kokia apimtimi. Kai kuriais atvejais, tai priklauso nuo pareigų, mes galime jūsų paprašyti papildomos informacijos, pvz., jūsų vairuotojo pažymėjimo informacijos. Jūsų atsakomybė yra pateikti tik galiojančią ir tikrą asmeninę informaciją. Vertindami paraišką, mes tvarkysime asmens duomenis, pateiktus CV ir motyvaciniame laiške. Jei pateiksite informaciją, kurios įdarbinimo metu nereikės, į ją nebus atsižvelgta.

Informuojame, kad jums pasirinkus neteikti savo asmens duomenų, įdarbinimo procese dalyvauti negalėsite.

Paraišką galite teikti tik tuo atveju, jeigu jums yra ne mažiau kaip 16 metų. Jei jums mažiau kaip 16 metų, jums turėtų atstovauti teisėti atstovai.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi popieriniu ir skaitmeniniu formatais. Saugojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai po įdarbinimo vietos, į kurią pretendavote, užėmimo. Jei sutikote dalyvauti įdarbinimo procese į kitą laisvą darbo vietą, mes jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo gauto sutikimo.

Jūsų asmens duomenis perduodame savo duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.3. Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti parduotuvėje ir (arba) prekių atsiėmimo vietose vykusių renginių ar veiklų metu

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Vaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu).
Jei reikia, konkrečiam renginiui: vardas, pavardė, el. pašto adresas arba telefono numeris.
Jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėti interesai, kurie yra: skleisti informaciją apie savo įmonę ir jos veiklą.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami skleisti informaciją apie savo įmonę ir jos veiklą, suteikti jums galimybę dalyvauti mūsų renginiuose ir naudotis rezultatais arba produkcija.

Informaciją apie jus gauname, kai jūs:

 1. mūsų parduotuvėje ar prekių atsiėmimo vietose dalyvaujate renginiuose ar kitokioje veikloje (pvz., parduotuvės ir (arba) prekių atsiėmimo vietos atidaryme ir pan.);
 2. dalyvaujate mūsų konkursuose;

Renginiai yra atviri visiems, o dalyvavimas juose nėra privalomas. Ar dalyvausite juose, ar ne, priklauso nuo jūsų valios. Jei norite išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose renginiuose arba susisiekti su mumis ir paprašyti pašalinti jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Dalyvaudami renginiuose turėtumėte suprasti, kad jūsų atvaizdas bus nufotografuotas ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas skelbiant informaciją apie mūsų įmonės veiklą.

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris ar el. pašto adresas yra renkami tik tuomet, kai norime sudaryti dalyvių sąrašą arba kai norime jus informuoti apie galimybę gauti ar pasiimti mūsų bendradarbiavimo rezultatą.

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris ar el. pašto adresas bus saugomas iki renginio pabaigos. Asmens duomenys iš renginių ar veiklų bus saugomas 10 metų nuo faktinės renginio datos.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis savo partneriams, kurie mums teikia nuotraukų arba vaizdo įrašų redagavimo paslaugą, spausdinimo paslaugą, reklamos agentūrai, UAB "Krinona", pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.4. Ryšiai su visuomene

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Įmonė (žiniasklaidos įmonė)
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Adresas
 • Socialinių tinklų (pavyzdžiui, Messenger, Viber, WhatsApp, etc.) paskyra arba kito ryšio kanalo (pavyzdžiui Skype) paskyra
 • Tam tikrais atvejais (pvz., žiniasklaidos kelionių, renginių su maitinimu metu), kad užtikrintume jūsų sveikatą ir saugumą, galime paprašyti pateikti papildomų duomenų, pavyzdžiui, apie maistą.
Mes tvarkome asmens duomenis, remdamiesi jūsų sutikimu arba savo teisėtais interesais, kuriais yra laikomi ryšiai su visuomene

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis aktualios informacijos platinimo plačiajai visuomenei ar jos grupėms tikslais. Jei pageidautumėte gauti įmonės verslo naujienas, tuomet mes rinksime tam tikrą informaciją apie jus. Mes šiuos duomenis naudojame siekdami jums atsiųsti tokias įmonės naujienas kaip el. paštu siunčiamus pranešimus spaudai, el. paštu siunčiamus kvietimus į renginius ar įteikti atspausdintus pristatant juos nurodytu adresu, o skubiais atvejais susisiekti telefonu, per socialinius tinklus (pavyzdžiui, Messenger, Viber, WhatsApp, ir kt.) arba kitais ryšio kanalais (pavyzdžiui Skype), siekdami pateikti jums svarbią įmonės informaciją, kuri būtų aktuali visuomenei.

Mes gauname informaciją apie jus, kai mums pateikiate asmens duomenis išreišdami norą gauti įmonės verslo naujienas el. paštu (pavyzdžiui, info@kineticsbeauty.lt) mūsų viešųjų ryšių arba rinkodaros darbuotojams, arba sutinkate gauti naujienas, dalyvaudami įmonės renginiuose arba tiesiogiai bendraudami su įmonės rinkodaros arba viešųjų ryšių atstovais.

Jūs nesate įpareigoti teikti visų asmens duomenų, tik tuos, kuriuos pageidaujate naudoti su mumis bendraudami (pvz., galite nurodyti tik įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą). Jei duomenų nenurodysite, įmonės naujienų negausite. Jei jums mūsų siunčiama informacija nėra aktuali, galite jos atsisakyti pareikšdami savo sprendimą elektroniniu paštu įmonės viešųjų ryšių / rinkodaros darbuotojams.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol atsisakysite įmonės naujienų prenumeratos arba kitaip mūsų paprašysite ištrinti jūsų duomenis, arba iki tol, kol išsiaiškinsime, kad gavėjas daugiau yra nebepasiekiamas (pvz., gavę automatinį pranešimą, kad asmuo konkrečioje žiniasklaidos įmonėje nebedirba arba kad toks el. pašto adresas daugiau nebeegzistuoja) arba 5 metus nuo registracijos. Žiniasklaidos atstovų, dalyvavusių renginyje sąrašas bus saugomas 2 metus nuo renginio pabaigos, o kitų renginyje dalyvavusių – 1 mėnesį nuo renginio pabaigos. Jei tam tikrais atvejais papildomi duomenys buvo renkami, pavyzdžiui duomenys apie maistą, tokie duomenys bus saugomi iki renginio pabaigos.

Asmens duomenys yra atskleidžiami įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, pvz., kai kuriais atvejais mes galime perduoti jūsų asmens duomenis įmonės viešųjų ryšių agentūrai, kad dalintųsi informacija mūsų vardu, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.5. Sutartys su fiziniais asmenimis, įskaitant gautas ar išrašytas sąskaitas, dovanų kortelių, prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai

1.5.1. Sutartys su fiziniais asmenimis

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Gimimo data arba asmens kodas
 • PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)
 • Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris ar individualios įmonės kodas
 • Adresas
 • Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris

Mes tvarkome asmens duomenis, siekdami vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba ją su jumis sudaryti, taip pat laikytis mums taikomų teisinių pareigų.

Tačiau, jei saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., iškilus teisiniam ginčui, toks asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisėtu interesu, skirtu tokiu atveju apsaugoti mūsų teises.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami su jumis sudaryti ar vykdyti sutartį, prižiūrėti jos vykdymą, atlikti mokėjimus pagal sudarytą sutartį ir spręsti skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu.

Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą mūsų mokestinių įsipareigojimų vykdymą, t. y. įsitikinti ar sutarties sudarymo arba paslaugos teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta) jūs turėjote verslo liudijimą arba teikėte paslaugas pagal individualios veiklos pažymą, bei jums buvo suteikta teisė teikti paslaugas juridiniams asmenims sutarties sudarymo arba paslaugų teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta), taip pat asmens duomenys yra būtini tinkamam mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui: siekiant apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie iš jūsų gautas paslaugas arba jums atliktus mokėjimus.

Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant teisinius reikalavimus.

Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją pateikiate mums sudarydami sutartį ir (arba) teikdami paslaugas (jei sutartis nesudaryta) pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Taip pat mes renkame asmens duomenis apie jus iš Mokesčių inspekcijos duomenų bazės, siekdami patikrinti, ar jūs turite galiojantį verslo liudijimą.

Jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą (arba asmens kodą), PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numerį arba individualios įmonės kodą ir kontaktinę informaciją. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime su jumis sudaryti sutarties ir įsigyti jūsų teikiamų paslaugų.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo. Jei mums teikėte paslaugas, tačiau sutartis su jumis nebuvo sudaryta, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo paslaugos teikimo ir apskaitos dokumento išdavimo datos.

Esant sudarytoms autorių teisių ir intelektinių paslaugų sutartims, visi susiję dokumentai, įskaitant darbų priėmimo aktus, bus saugomi 50 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.5.2. Sąskaitos, išrašytos fiziniams asmenims ir gautos iš jų

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 • Vardas
 • Pavardė
 • PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)
 • Individualios įmonės kodas arba verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris
 • Adresas
 • Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami laikytis mums taikomų teisinių pareigų.

Tačiau, jei mes saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., išieškoti skolas ir (arba) kitas mokėtinas sumas, toks asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti savo teises.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami tinkamai išrašyti ir gauti sąskaitas, t. y. pagal teisės reikalavimus, taip pat siekdami užtikrinti teisingą informaciją, kurią reikia pateikti mokesčių institucijoms. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant juridinius ieškinius.

Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją mums pateikiate, kad išrašytume sąskaitą už įsigytas mūsų prekes ir paslaugas arba kai pateikiate tokią sąskaitą mums.

Kai išrašome sąskaitas, jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, individualios įmonės kodą. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime jums išrašyti sąskaitos.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sąskaitos išrašymo ar gavimo datos.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.5.3. Dovanų čekių, prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Jei dovanų čekio, prizo ir kitokios dovanos suma viršija 100 EUR: asmens kodas arba paso numeris, arba asmens tapatybės kortelės numeris, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris, arba užsienietiško asmens tapatybės dokumento numeris
Siekiant laikytis mums taikomų teisinių pareigų

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas išmokas.

Mes gauname informaciją apie jus, kai jums nemokamai išduodame Krinona/Cascada dovanų čekį, prizą ar kitą dovaną ir jūs pasirašote perdavimo-priėmimo aktą.

Jūs turite mums nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei dovanų čekio, prizo ir kitokios dovanos suma viršija 100 EUR: reikia pateikti asmens kodą arba paso numerį, arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį, arba užsienietiško asmens tapatybės dokumento numerį. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums nemokamai išduoti Krinona/Cascada dovanų čekį, prizą ar kitą dovaną.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo įmonei.

1.6. Verslo partnerių arba potencialių verslo partnerių darbuotojų ar atstovų asmens duomenys

Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 • Vardas
 • Pavardė
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Pareigos
Teisėti interesai sudaryti ir vykdyti sutartis, sudarytas su verslo partneriais bei sukurti naujus verslo santykius su potencialiais verslo partneriais

Mes tvarkome jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami pasirašyti sutartis, jas vykdyti ir (arba) susisiekti kilus įvairiems klausimams dėl sutarties vykdymo.

Mes tvarkome jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami sukurti naujus verslo santykius (pvz., gaudami komercinius pasiūlymus mūsų konkursuose).

Jūsų asmens duomenis mes gauname iš jūsų arba iš mūsų verslo partnerio ar potencialaus verslo partnerio.

Jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo.

Jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi iki konkurso pabaigos.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), finansų ir teisės konsultantams ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui archyvavimo įmonei, IT priežiūros įmonėms ir kt.

2. Kam galime atskleisti jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

a)Įmonėms, su kuriomis dirbame

Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas ir kurios yra paminėtos prie kiekvieno tvarkymo tikslo. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b)Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas

Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

3. Asmens duomenų apsauga

Su jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

a)Saugumas

Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

4. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

a) teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

b) teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;

c) teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;

d) teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;

e) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

f) teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;

g) teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;

h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

5. Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 20 d.

6. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

UAB „Krinona“, įmonės kodas 134884165, Raudondvario pl. 162, Kaunas, tel. +370 37 759025, el. paštas info@krinona.lt.

Krinona, Cascada, Kineticsbeauty.lt lojalumo programa ir naujienlaiškiai

Mes (UAB „Krinona“) gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Prisijungę prie Krinona ar Cascada lojalumo programos arba sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus mūsų interneto svetainėje, kartu pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

1.1.Krinona, Cascada ir Kineticsbeauty.lt lojalumo programa

Krinona, Cascada ir Kineticsbeauty.lt lojalumo programos narystė

Asmens duomenų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefonas, šalis, Krinona ar Cascada kortelės numeris. Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas

Jei norite tapti Krinona ar Cascada lojalumo programos nariu, gauti kortelę Krinona ar Cascada bei naudotis jos pasiūlymais ir sutinkate su lojalumo programos terminais bei sąlygomis, tuomet mes renkame informaciją apie Jus. Gautus duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, sudarytume sąlygas naudotis nuolaidomis ir kitais kortelės pasiūlymais, praneštume apie narystės sąlygas (Privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius ir pan.) el. paštu, o skubiais atvejais (kilus problemų su pinigų pervedimu, pametus daiktus ir pan.) susisiektume telefonu. Informaciją apie šalį, kurioje gyvenate, renkame tam, kad pateiktume svarbią informaciją apie Krinona ir Cascada lojalumo programą.

Norėdami tapti nariu, turite sutikti su lojalumo programos terminais bei sąlygomis ir pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, prisijungti prie Krinona ar Cascada lojalumo programos negalėsite.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite. Informaciją, kurią pateikėte registruodamiesi, galite koreguoti savo paskyroje.

1.2. Tiesioginė rinkodara (pasiūlymai, apklausos, renginiai ir kt.) Krinona ir/ar Cascada ir/ar Kineticsbeauty.lt lojalumo programos nariams

Asmens duomenų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Vardas, gimimo data, šalis, lytis, vaikų iki 12 metų turėjimas, miestas, kalba, pirkimų istorija, Krinona ar Cascada kortelės numeris, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Gavę jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome asmens duomenis, o remdamiesi mūsų teisėtu interesu atrinkti ir pasiūlyti būtent Jūsų poreikius atitinkančias prekes ir paslaugas, vykdome profiliavimą.

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

Be to, remdamiesi profiliavimu, siunčiame specialiai Jums atrinktus prekių ir paslaugų pasiūlymus, t. y. pagal amžių, lytį, šalį ir miestą, kuriame gyvenate, vaikų iki 12 metų turėjimą ir pirkimų istoriją. Taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje apie tai, kokias prekes mėgstate, kodėl perkate vienus ar kitus gaminius ir kaip įsivaizduojate savo svajonių namus. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti pasiūlymus Jūsų poreikiams. Tačiau dalyvavimas renginiuose ir apklausose nėra privalomas.

Atsisakyti Krinona, Cascada ar Kineticsbeauty.lt tiesioginės rinkodaros galite savo paskyroje, taip pat spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Paskyra

Asmens duomenų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracija: vartotojo vardas, vardas, pavardė, el. paštas, slaptažodis. Naudojimas: vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefonas, šalis, lytis, vaikų iki 12 metų turėjimas, miestas, kalba, Jūsų komentarai, straipsniai, nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas

Krinona ar Cascada paskyroje taip pat galite matyti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, ištaisyti informaciją apie save ir keisti tiesioginės rinkodaros nustatymus.

Norėdami susikurti paskyrą, turite sutikti su programos terminais bei sąlygomis ir pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, sukurti paskyros negalėsite.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

Statistinė analizė

Mes taip pat tvarkome Jūsų apibendrintus asmens duomenis statistiniais tikslais, nes šie duomenys padeda mums kurti statistinio Krinona pirkėjo paveikslą ir rinkos strategiją, o išsiaiškinus lojalumo programos narių poreikius – tobulinti prekes bei paslaugas.

1.2. Tiesioginė rinkodara prenumeruojantiems naujienlaiškius svetainėje

Asmens duomenų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Vardas, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

Jei mūsų interneto svetainėje sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, el. paštu siunčiame Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

2. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos užsisakydami Krinona ar Cascada kortelę, kuriate Krinona, Cascada sr kineticsbeauty.lt paskyrą, susisiekiate su mumis, naudojatės kortele ar užsisakote naujienlaiškį.

3. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Krinona ar Cascada lojalumo programoje Jūsų asmens duomenis saugosime iki tos dienos, kai nutrauksite narystę ar paprašysite juos ištrinti dėl kitų priežasčių.


Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus interneto svetainėje, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinės sąveikos su naujienlaiškiu.

4. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

a) Įmonėms, su kuriomis dirbame:

Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonės ir reklamos agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b) Kita

Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

5. Asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

a) Saugumas

Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

b) Tarptautinis perdavimas

Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

6. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

a) teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;

c) teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;

d) teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;

e) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

f) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;

g) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;

h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

7. Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 20 d.

8. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

UAB „Krinona“, įmonės kodas 134884165, Raudondvario pl. 162, Kaunas, tel. +370 37 759025, el. paštas info@krinona.lt.

© Visos teisės saugomos UAB "Krinona" 2024.